.

EVN следи електропотреблението в кварталите в Бургас, които ще са без топлоснабдяване в следващите дни


Сряда, 4 Януари, 2017 13:52:39

EVN следи електропотреблението в кварталите в Бургас, които ще са без топлоснабдяване в следващите дни

 

Компенсиране на топлинна енергия с отопление чрез електроуреди води до рязко повишаване на електропотреблението и натоварването по мрежата.

 

EVN следи внимателно електропотреблението в кварталите Лазур, Славейков, Зорница и Изгрев в Бургас, които по информация от Топлофикация–Бургас ЕАД ще са без топлоснабдяване от 4 до 6 януари 2017 г. Практиката показва, че при липса на топлоснабдяване и в комбинация с очакваните ниски външни температури, най-бързият начин за компенсиране на отоплението е чрез електроуреди, което логично води до рязко повишаване на електропотреблението и  натоварването по мрежата. За да гарантира нормалното електроснабдяване в тези квартали, EVN извърши допълнителни инспекции на съоръженията от електроразпределителната мрежа. Целта е обезпечаването на тяхното функциониране при повишено натоварване и възможността за преразпределение на натоварването при необходимост. Налице са допълнителни аварийни екипи, материали и авариен резерв  в случаи на аварии.

 

Облекчение за мрежата в тези райони би било разумното потребление на електроенергия чрез няколко лесно приложими мерки от клиентите.

·         Гасете лампите, когато напускате помещението за по-дълго от 10 минути

·         Използвайте тенджера с диаметър съответстващ на котлона, за да няма загуба на топлина

·         Покривайте тенджерата с капак, за да намалите времето за готвене

·         Използвайте остатъчната топлина на фурната. Ако изключвате фурната 10 минути преди края на времето за печене се спестява енергия

·         Не поставяйте отоплителни тела в близост до хладилник.

EVN България Електроразпределение

тел. 0700 1 0007